ESTUDI

ARQUITECTURA

URBANISME

DIAGNOSI I INSPECCIÓ

DISSENY

LOOKS

CONTACTE

El passat 13 d’abril de 2013, es va publicar en el BOE el nou Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la Certificació de l’eficiència energètica dels edificis. A partir de l'1 de juny de 2013 i en base a aquest decret, tots els habitatges en lloguer o venta, hauran de disposar d'un certificat energètic. El seu objectiu principal és posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat que permeti valorar i comparar la seva eficiència energètica, per tal d’afavorir la promoció d’edificis de baix comsum i les inversions en estalvi d’energia amb el conseqüent estalvi d’emissions de CO2.