ESTUDI

ARQUITECTURA

URBANISME

DIAGNOSI I INSPECCIÓ

DISSENY

LOOKS

CONTACTE

reforma

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

REHABILITACIÓ FAÇANA POSTERIOR AL CARRER MALLORCA, BARCELONA. COL·LABORACIÓ AMB LOURDES JUAN